Thuis- en Bejaardenzorg - Zorgkundige (specialisatiejaar)

 

Thuis- en bejaardenzorg - Zorgkundige Campus T.I.Sparrendal

7despecialisatiejaar

 

  • Welke leerling kiest voor Thuis- en bejaardenzorg - Zorgkundige?

 

In de studierichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige leert de leerling zorg bieden aan volwassen en gezinnen. Hierbij ligt de nadruk op het zorg dragen voor specifieke doelgroepen.

 

De leerling leert daarbij functioneren als lid van een team/verpleegkundige equipe binnen een organisatie. De zorg en begeleiding vindt plaats in diverse complexe zorgsituaties ( onder verwijderd toezicht).

 

  • De studierichting

 

De leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten voor het 7de specialisatiejaar.

 

De 3de graad verzorging vormt de meest logische onderbouw voor een specialisatiejaar

Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.

Deze studierichting is in de eerste plaats een arbeidsmarktgerichte studierichting.

Afgestudeerde leerlingen kunnen gaan werken als verzorgende en moeten zich laten registreren als ZORGKUNDIGE.

 

Deze leerlingen voelen zich aangesproken door de zorg voor volwassenen en/of gezinnen.

In het specialisatiejaar verdiepen leerlingen hun vaardigheden in het werken in eenvoudige situaties met de nadruk op het functioneren in eerder complexe situaties.

 

                    

 

De doelgroepen waar de leerlingen voor opgeleid worden is uitgebreid met de vernieuwing van de leerplannen. De doelgroepen zijn:  volwassen gebruikers en gezinnen met aandacht voor specifieke doelgroepen ( kansarmen, psychisch zieken,  jonge gezinnen voor en na de geboorte, personen met dementie en terminale zieken ).

 

Het 7de specialisatiejaar geeft tevens recht op een diploma secundair onderwijs, dat nog van pas kan komen bij de toelating tot sommige functies of opleidingen, bijvoorbeeld in het avondonderwijs. Dit diploma komt overeen met het diploma dat in het ASO-TSO-KSO wordt uitgereikt na het zesde jaar.

 

Op die manier kan je ook verder doorstromen naar een arbeidsgerichte opleiding in brede waaier van HBO5-opleidingen.

 

Basisvorming

  


7de
TBZ


Godsdienst


2


Lichamelijke Opvoeding


2


Project Algemene Vakken


4


Frans


 


Engels


2


Expressie


2

 

 

 

 

Specifiek gedeelte

  


7de TBZ


Plastische Opvoeding


 


Muzikale Opvoeding


 


Toegepaste Informatica


 


Verzorging-Voeding


 


Indirecte zorg


2


Stages


12


Verzorging


6