Verzorging - Voeding (2de graad) & Verzorging (3de graad)

 


Verzorging-Voeding 2degraad  Campus T.I.Sparrendal

 

·        Welke leerling kiest  voor Verzorging-voeding?

 

Leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad bso.
De studierichting verzorging-voeding is grondig geactualiseerd. In de tweede graad maken jongeren in eenvoudige leersituaties en onder directe begeleiding kennis met de wereld van de zorg en diensten. Jongeren worden competent op vlak van de indirecte ( groot-en kleinhuishouding) en de directe zorg ( zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen).

Jongeren ontdekken bij verschillende doelgroepen (medeleerlingen, gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar en gezonde volwassenen) hun kwaliteiten, mogelijkheden en interesses naar directe en indirecte dienstverlening.  De eigenlijke beroepsopleiding komt in de derde graad Verzorging aan bod!

 

·        De studierichting

 

Er is voor deze studierichting geen specifieke voorkennis vereist. Graag werken met mensen  en/of zorgen voor mensen is een voorwaarde.

 

Ze kunnen kiezen om door te groeien in de directe zorg. Hier verwerven ze de kwalificaties verzorgende, zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. Ze kunnen ook kiezen om door te groeien in de indirecte zorg. Hier verwerven ze de kwalificatie van logistiek assistent in zorginstellingen en worden ze o.a. competent als huishoudhulp, medewerker groothuishouding.

 

Zo zal de leerling:

 • Leren hoe steun te kunnen bieden aan anderen bij (ped)agogisch handelen: OMGAAN MET MIJZELF EN DE ANDEREN.
   
 • Leren hoe zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van gezonde volwassenen en kinderen: ZORG VOOR GEZONDHEID.
   
 • INDIRECTE ZORG:
  - Leren hoe maaltijden te plannen, voorbereiden en bereiden;
  - Leren hoe lokalen en leefruimten te onderhouden en reinigen en hoe zorg te
    dragen voor linnen;
  - Werken aan basiskennis en –vaardigheden zodat hij/zij een stevige basis heeft
     om in de andere componenten op terug te vallen: ZORG VOOR KWALITEIT.

   
 • SEMINARIE: Op verschillende momenten in het schooljaar gaan we component-overschrijdend werken. Dit wil zeggen dat de leerling de aangeleerde vaardigheden en kennis mag toepassen in verschillende situaties, in groep in een project.
   

 

 


Verzorging 3degraad  Campus T.I.Sparrendal

 

·        Welke leerling kiest voor Verzorging?                                                                                  

 

Leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 3de graad bso. Het logische vervolg op verzorging-voeding is de 3de graad Verzorging. Leerlingen groeien doorheen hun leertraject uit tot competente personen en beroepsbeoefenaars.

 

                    

 

·        De studierichting

 

In de studierichting verzorging leert de jongere zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen. Dit leren zorgen en begeleiden maakt deel uit van een bredere vorming.

De jongere leert daarbij functioneren als lid van een team binnen een organisatie.

De zorg en begeleiding vindt plaats in diverse eenvoudige zorg – en opvangsituaties en in complexe zorg- en opvangsituaties ( onder verwijderd toezicht).

Ze zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. Onze leerlingen lopen zowel stage bij de oudere als bij de jongere zorgvrager.

 


Stages bij de oudere en jongere zorgvrager bieden de leerlingen de kans om de integratie tussen theorie en praktijk te verwezenlijken.

 

 

 

Basisvorming

 

 

 3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

Godsdienst

2

2

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

4

4

Frans

2

2

1

1

Engels

 

 

 

 

Expressie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek gedeelte

 

 

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

Plastische Opvoeding

2

2

 

 

Muzikale Opvoeding

1

1

 

 

Toegepaste Informatica

1

1

 

 

Verzorging-Voeding

16

16

 

 

Indirecte zorg

 

 

2

2

Stages

 

 

12

10

Verzorging

 

 

9

11