Basismechanica

 

 

Basismechanica (2de graad) Campus T.I.Sparrendal

 

  • Welke leerling kiest voor Basismechanica?

 

Leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad bso. Wie vooraf in het beroepsvoorbereidend leerjaar het beroepenveld nijverheid of elektriciteit-metaal volgde, heeft reeds kennis gemaakt met dit studiegebied, net zoals de leerlingen uit de basisoptie mechanica-elektriciteit.

Elke gemotiveerde leerling kan instappen, wat zijn/haar vooropleiding ook is. Van leerlingen die instromen, wordt een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

 

  • De studierichting

 

De leerling maakt op een praktijkgerichte manier kennis met basisbegrippen uit de elektriciteit en de mechanica maar ook met de moderne technologie binnen het vakgebied. Hij/zij maakt kennis met 3D-ontwerpen en uitvoeringen en leert basisvaardigheden aan van moderne verbindingstechnieken met verschillende soorten materialen binnen het vakgebied.

De leerling oefent en experimenteert met moderne vormgevingstechnieken en leert zo onderhoudstechnieken toepassen op diverse systemen. Hij/zij zal leren monteren en demonteren om werkingsprincipes beter te kunnen begrijpen. Ook verwerft hij/zij de noodzakelijke attitudes met speciale aandacht voor het veilig handelen, het zorg dragen voor het milieu en voor de eigen gezondheid en die van anderen. Door samen te werken leert de leerling zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen als teamlid.

 

          
 

  • Wat daarna?

 

Na de 2de graad basismechanica is het de bedoeling dat de leerling de keuze maakt voor de 3de graad lassen-constructie. Andere richtingen zoals automechanica, elektriciteit, centrale verwarming of vrachtwagenchauffeur behoren ook tot de opties.

 

 

 

Lassen - Constructie (3de graad)  Campus T.I.Sparrendal

 

  • Welke leerling kiest voor Lassen- Constructie?

 

Leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 3de graad bso. De logische vooropleiding is de 2de graad bso Basismechanica. Deze leerlingen hebben reeds alle basistechnieken i.v.m. metaalbewerking aangeleerd om de richting lassen-constructie tot een goed einde te brengen.

 

                    
 

  • De studierichting

 

De leerling leert tijdens de vele praktijkuren vorm te geven aan te lassen constructies.

De leerling leert, door gebruik te maken van digitale technische informatie, te lassen constructies voorbereiden en uitvoeren met de nieuwste technieken.

Belangrijk hierbij is dat hij/zij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Hij/zij leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hij/zij leert hoe om te gaan met professionele machines zoals lastoestellen, plasmasnijders maar ook knip-en plooibanken.

De leerling maakt kennis met de echte werksituaties in een bedrijf door elke week op stage te gaan. Het opnemen van verantwoordelijkheden is een belangrijk aspect bij het maken van alle constructies. Leerlingen ontwikkelen gaandeweg de 3de graad een mate van beroepsfierheid.

 

  • Wat daarna?

 

De leerling verwerft in de 3de graad Lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen.

Dit houdt in dat hij/zij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte specifieke training in een installatiebedrijf, te lassen constructies kan vorm geven aan de hand van technische informatie.

De leerling uit een 3de graad Lassen-constructie kan zich nadien vervolmaken in een specialisatiejaar. De specialisatiejaren, die logisch volgen op de 3de graad Lassen-constructie zijn: Fotolassen en Pijpfitten-lassen-monteren.

Basisvorming

 

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

Godsdienst

2

2

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

4

4

Engels

1

1

1

1

Specifiek gedeelte

 

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

 Realisaties basismechanica

  Realisaties energiekringen

3

3

 

 

  Technisch Tekenen

2

2

 

 

   Mechanica

1

1

 

 

   Realisaties en technologie  

   Mechanica

11

11

 

 

   Realisaties en technologie

   Lassen-Constructie

4

4

 

 

Realisaties lassen-constructie

Realisaties Fotolassen

  Energiekringen

 

 

1

 

  Technisch Tekenen

 

 

2

2

  Toegepaste Mechanica en

  Veiligheid

 

 

2

2

  Realisaties en technologie 

  lassen-constructie

 

 

18

11

  Stages Lassen-Constructie

 

 

 

7

  Specifieke lastechnologie

 

 

 

 

  Projectondersteuning

 

 

 

1