Industriële Wetenschappen


Industriële Wetenschappen (2de + 3de graad)

 

·       Welke leerling kiest voor Industriële Wetenschappen?

 

Als je kiest voor STEM in de studierichting Industriële wetenschappen heb je zeker interesse voor technologie. Je studeert regelmatig en graag. Je bestudeert graag de wiskundige verklaring van een probleem of zoekt uit hoe iets technisch werkt (probleemoplossend werken).
Je hebt een levendige interesse voor wetenschappen in de breedste zin van het woord (fysica, chemie, elektriciteit, mechanica).

 

Je dient te voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf het interesseveld STEM (industriële wetenschappen) volgde, heeft reeds kennis gemaakt met belangrijke aspecten uit deze studierichting. Elke gemotiveerde leerling kan instappen, welke de vooropleiding ook is, maar wiskundig-wetenschappelijke en technologische interesse, motivatie en voorkennis zijn een groot pluspunt.

 

                    

 

·       De studierichting

 

De studierichting Industriële wetenschappen is een richting  die zich profileert als een richting met een hoog abstract-theoretische benadering van kennis, gekoppeld aan een uitgebreide inkleuring vanuit technisch-technologische en wetenschappelijke invalshoeken met een sterke wiskundige onderbouw.

Centraal in deze studierichting staat de technologisch-theoretische  vorming (3de graad: 6u wiskunde, 13u technologische en positieve wetenschappen). De leerling onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen. Hij/zij formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software.
 

Op een onderzoekende manier verwerft de leerling de noodzakelijke  basiskennis, basisvaardigheden, inzichten en attitudes.  De basiskennis, opgebouwd binnen de dragende vakken wiskunde en de toegepaste theoretische wetenschappen, wordt ingebracht in het projectmatige engineering. Elke component van STEM krijgt hierin een duidelijke rol!

 


 

·        Wat na het secundair onderwijs?
 

Na afronding van het secundair onderwijs is een keuze voor een academische masteropleiding in de technologische sector een logische keuze.
Een kleine greep uit het brede keuzepallet van studies in het hoger onderwijs zijn : master industriële wetenschappen (Ind. Ing), master ingenieurs-wetenschappen (Burg.Ing.), architectuur, engineering-technology,  fysica,  productontwikkeling, architectuur, infomatica-kennistechnologie, …. Vanzelfsprekend behoort een Bacheloropleiding in de technologische sector ook tot de mogelijkheden.

Het is vanzelfsprekend dat je elke vervolgopleiding die wetenschappen, techniek en wiskunde benadrukt met een degelijke voorkennis kan starten.

Lessentabel Industriële Wetenschappen

Basisvorming

 

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

Godsdienst

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Frans

3

3

3

3

Engels

2

2

2

2

Geschiedenis

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Nederlands

4

4

3

3

Specifiek gedeelte

 

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

Wiskunde

5

5

6

6

Fysica

1

1

2

2

Chemie

1

1

1

2

Biologie

 

 

1

 

Toegepaste wetenschappen en Engineering

11

11

9

9

     TW Mechanica

3

3

3

4

     TW Elektriciteit –
     Elektronica

3

3

4

3

     Engineering

5

5

2

2