Elektromechanica

 

Elektromechanica (2de + 3de graad)

 

  • Welke leerling kiest voor Elektromechanica?

 

Als je kiest voor STEM in de studierichting Elektro-Mechanica heb je een uitgesproken interesse voor technologische toepassingen. Je bent fan van alles wat met technologie te maken heeft! Je helpt graag oplossingen mee bedenken vanuit een praktisch inzicht in de techniek.

Je dient te voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf  het interesseveld TECH (mechanica-elektriciteit) of STEM (industriële wetenschappen) volgde, heeft reeds kennis gemaakt met belangrijke aspecten uit deze studierichting. Elke gemotiveerde leerling kan instappen, wat zijn/haar vooropleidingis, maar gezien het doorstromingskarakter zijn de vakken wiskunde, techniek en taalvaardigheid belangrijke factoren in de oriëntering van de leerlingen naar deze studierichting. Bovendien is interesse hebben voor technologie en techniek een belangrijk pluspunt.

 

                     

 

  • De studierichting

 

De studierichting Elektromechanica is een richting  die zich profileert als een richting met een theoretisch-praktische benadering van kennis, gekoppeld aan een degelijke inkleuring vanuit technisch-technologische en wiskundige invalshoeken.

Centraal in deze studierichting staat de theoretisch-praktische vorming waarvan 4u/week wiskunde en 17u/week (3de graad) in de technologische vakken.  Via het projectmatig werken binnen de technologische vakken wordt het ontwikkelen van de onderzoekende manier van leren sterk gestimuleerd.

Binnen deze studierichting wordt theorie en praktijk op een evenwichtige manier aan elkaar gekoppeld, zodat de leerling een logisch inzicht bereikt in de theoretisch technologische materie.  Elke component van STEM komt hier zeker tot zijn recht, zij het minder abstract theoretisch!

 

De leerlingen die hiervoor kiezen, hebben een sterke interesse voor technologie en toetsen de geziene theorie regelmatig in de praktijk.
Je verwerft competenties met betrekking tot het onderzoek van de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken binnen het domein van de elektromechanische processen.

 

Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Je werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en wetenschappelijke modellen. Je leert daarbij ook omgaan met tal van machines en bijhorende professionele software. In team leer je ook verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, deze op te volgen en eventueel aan te passen.

 

  • Wat na het secundair onderwijs?

 

De diepgang van de studierichting Elektromechanica is minder abstract theoretisch, maar zodanig dat je klaar bent voor een overstap naar het hoger onderwijs. Na afronding van het secundair onderwijs is een keuze voor een professionele bacheloropleiding of een HBO5-opleiding in de technologische sector een logische keuze.

Vervolgstudies in het hoger onderwijs kunnen zijn : professionele bachelor elektro-mechanica, professionele bachelor energietechnologie, professionele bachelor electronica-ICT, professionele bachelor toegepaste informatica, professionele bachelor koeltechnieken, automatisatie, klimatisering en onderhoudstechnologie,…
Voor erg gemotiveerde leerlingen is een master-opleiding tot industrieel ingenieur ook bereikbaar via een schakelprogramma. Een opleiding tot leraar secundair onderwijs in de technische vakken mogen we zeker niet vergeten!  

Leerlingen die geen professionele bacheloropleiding wensen te starten, kunnen één van de HBO5-opleidingen in het technologische studiegebied starten of een 7de specialisatiejaar volgen, waardoor ze hun kansen op de arbeidsmarkt enorm vergroten.

Lessentabel Elektromechanica

Basisvorming:

 

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

Godsdienst

2

2

2

2

Aardrijkskunde (+ Natuurwet. 5EM)

1

1

1

1

Frans

2

2

2

2

Engels

2

2

2

2

Geschiedenis

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Nederlands

4

4

2

2

Specifiek gedeelte:
 

 

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

Wiskunde

4

4

4

4

Toegepaste Fysica

2

 

 

 

Toegepaste Chemie

 

2

 

 

   Elektromechanische processen

14

14

17

18

     Elektriciteit en Labo

3

3

4

4

     Mechanica en Labo

2

2

2

2

     Elektromech. processen

5

5

11

12

     Elektrische schakeltechnieken

4

4