Studiedomein STEMStudiedomein STEM


2de graad


3de graad


Industriële Wetenschappen


Industriële Wetenschappen


Elektromechanica


Elektromechanica


Basismechanica-Elektriciteit


Lassen-Constructie


 


Fotolassen (7de specialisatie)

TOELICHTING STEM

 

STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) = een letterwoord waarbij het geheel meer is dan de samenstellende delen.  Het is een interactie tussen vakgebieden (wetenschappen – techniek - engineering  - wiskunde) dat tot doel heeft competenties te ontwikkelen die toekomstgericht zijn en aansluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden.

STEM zet in op volgende dimensies en principes:

  1. Interactie en samengaan van de aparte STEM-componenten van het letterwoord met respect voor de eigenheid van elke component
  2. Probleemoplossend leren via toepassen van STEM-concepten en –praktijken.
  3. Vaardig en creatief onderzoeken en ontwerpen
  4. Denken en redeneren, modelleren en abstraheren
  5. Strategisch gebruiken en ontwikkelen van technologie
  6. Inzicht verwerven in de relevantie van STEM voor zichzelf en voor de maatschappij
  7. Verwerven en interpreteren van informatie over en communiceren over STEM
  8. Samenwerken in teamverband
  9. Verwerven van 21ste-eeuwse competenties
  10.  Stem en innovatie

 

Om bovenstaande te kunnen omzetten in de praktijk is een samengaan van meerdere disciplines een voorwaarde. Zo zijn “coderen en programmeren, wiskundig analytisch denkvermogen, technologisch wetenschappelijke toepassingen in ontwerp en engineering” absoluut onderdeel van STEM. Techniek is een goede leersituatie voor wiskundige concepten en omgekeerd is wiskunde nuttig om “ontwerpen” of “engineering” aan te brengen. De positieve en technologische wetenschappen zijn onlosmakelijk met STEM verbonden.

STEM is een manier van werken, een didactiek die de ontwikkeling van bovenstaande principes stimuleert.  Deze STEM-didactiek komt binnen de Scholengemeenschap Lanaken aan bod in de 1ste graad als “interesseveld” . In de 2de en 3de graad komt de STEM-didactiek, naargelang interesse en toekomstvisie van de leerling, aan bod in drie verschillende studierichtingen “Elektromechanica”, “Industriële Wetenschappen” en “Wetenschappen”.