Scholengemeenschap

Scholengemeenschap Lanaken vzw

Onze scholengemeenschap bestaat uit drie secundaire scholen.

   

  Scholengemeenschap Lanaken behoort tot De katholieke Scholengemeenschap Sint-Servaas Maasland. Deze werd op 1 september 1999 geboren.

  Concreet betekent dit dat de 3 Inrichtende Machten van 7 onderwijsinstellingen in Maasland-Zuid tot een nauwe samenwerking hebben besloten.

  Welke scholen maken deel uit van de scholengemeenschap?

  • H.-Hartcollege (HHC), Stationsstraat 232, 3620 Lanaken  089/71 41 29
  • H.-Hartcollege (HHCM), Rijksweg 357, 3630 Maasmechelen 089/76 40 16
  • Instituut Maria Koningin (IMK), Rijksweg 168  089/75 60 84 en/of Tiensestraat 7, 3650 Dilsen-Stokkem, 089/79 34 68
  • Instituut Maria Opdracht (IMO), Rijksweg 357 089/76 49 35 en/of Kastanjelaan 59, 3630 Maasmechelen 089/77 57 91
  • Sint-Vincentiusmiddenschool (SVM), Koning Albertlaan 26, 3620 Lanaken 089/71 46 47
  • Technisch  Instituut H. Hart (TIM), Looheuvelstraat 1, 3630 Maasmechelen 089/76 40 42
  • Technisch Instituut Sparrendal (TIS), Bessemerstraat 443, 3620 Lanaken 089/71 46 38

  Welke zijn de bevoegdheden van een scholengemeenschap?

  • Nagaan welke studierichtingen en afdelingen we binnen de SG kunnen of moeten inrichten.
  • Afspraken maken over een objectieve leerlingenoriëntatie en leerlingen- begeleiding. De scholen zoeken een zelfde strategie om de leerlingen in hun schoolloopbaan zo goed mogelijk te begeleiden (o.a. keuze van de juiste studierichting, hulp bij leerproblemen, socio-emotionele begeleiding, enz.).  Dit alles gebeurt in samenwerking met het centrum voor leerlingenbegeleiding
   (= CLB).
  • Afspraken maken over het personeelsbeleid, zoals het hanteren van dezelfde criteria bij de aanwerving, het functioneren en de evaluatie van de leerkrachten.
  • Andere mogelijke aandachtspunten zijn:
   1. de organisatie voor klassenraden en vakwerkgroepen;
   2. de keuze van handboeken;
   3. het evalueren en rapporteren;
  • Een gezamenlijke aanpak van problemen als spijbelen, drugs, roken...