Verzorging-voeding / Verzorging

2de graad Voeding-verzorging:

Welke leerling kiest  voor Verzorging-voeding?

Leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad bso.
De studierichting verzorging-voeding is grondig geactualiseerd. In de tweede graad maken jongeren in eenvoudige leersituaties en onder directe begeleiding kennis met de wereld van de zorg en diensten. Jongeren worden competent op vlak van de indirecte ( groot-en kleinhuishouding) en de directe zorg ( zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen).

Jongeren ontdekken in een aantal settings en bij verschillende doelgroepen (medeleerlingen, gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar en gezonde volwassenen) hun kwaliteiten.

De eigenlijke beroepsopleiding komt in de derde graad Verzorging aan bod!

De studierichting

Er is voor deze studierichting geen specifieke voorkennis vereist. Graag werken met mensen  en zorgen voor mensen is een voorwaarde. De studierichting verzorging-voeding geeft je een opleiding waar de mens centraal staat.

Het gaat hier over totaalzorg die gebaseerd is op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie, zowel op het niveau van directe zorg  (mensen rechtstreeks bijstaan en verzorgen), als op het niveau van de indirecte zorg (mensen onrechtstreeks helpen zonder direct contact,  bv. eten maken, boodschappen doen, bedden opmaken,…).

Per week zal de leerling  16 uur het vak Verzorging-Voeding hebben. Zoals je merkt, is dit vak onderverdeeld in 4 vakcomponenten. De rugzak voor VV zal gevuld worden met kennis, vaardigheden en attitudes, welke bij alle componenten van het vak VV van pas zullen komen.

Zo zal de leerling:

  • Leren hoe steun te kunnen bieden aan anderen bij (ped)agogisch handelen: OMGAAN MET MIJZELF EN DE ANDEREN.
  • Leren hoe zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van gezonde volwassenen en kinderen: ZORG VOOR GEZONDHEID.
  • INDIRECTE ZORG: leren hoe maaltijden te plannen, voorbereiden en bereiden, leren hoe lokalen en leefruimten te onderhouden en reinigen en hoe zorg te dragen voor linnen, werken aan basiskennis en –vaardigheden zodat hij/zij een stevige basis heeft om in de andere componenten op terug te vallen: ZORG VOOR KWALITEIT.
  • SEMINARIE: Op verschillende momenten in het schooljaar gaan we component-overschrijdend werken. Dit wil zeggen dat de leerling de aangeleerde vaardigheden en kennis mag toepassen in verschillende situaties, in groep in een project.

Je krijgt de basisvorming die gelijk is in alle beroepsvoorbereidende richtingen: Godsdienst, Lichamelijke opvoeding en Project Algemene vakken. Onze school  probeert  deze opleiding zoveel mogelijk bij de eigen leefwereld te laten aansluiten.

3de graad Verzorging:

Welke leerling kiest voor Verzorging?                                                                                  

Leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 3de graad bso. Het logische vervolg op verzorging-voeding is de 3de graad Verzorging. Leerlingen groeien doorheen hun leertraject uit tot competente personen en beroepsbeoefenaars.

De studierichting

In de studierichting verzorging leert de jongere zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen. Dit leren zorgen en begeleiden maakt deel uit van een bredere vorming. De jongere leert daarbij functioneren als lid van een team binnen een organisatie.

De zorg en begeleiding vindt plaats in diverse eenvoudige zorg – en opvangsituaties en in complexe zorg- en opvangsituaties ( onder verwijderd toezicht). Ze zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. Onze leerlingen lopen zowel stage bij de oudere als bij de jongere zorgvrager. Stages bij de oudere en jongere zorgvrager bieden de leerlingen de kans om de integratie tussen theorie en praktijk te verwezenlijken.

De lessentabel vindt u hier.