Elektromechanica

Welke leerling kiest voor Elektromechanica?

Leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf de basisoptie mechanica-elektriciteit of industriële wetenschappen volgde, heeft reeds kennis gemaakt met belangrijke aspecten uit deze studierichting. Elke gemotiveerde leerling kan instappen, wat zijn/haar vooropleidingis, maar gezien het doorstromingskarakter zijn de vakken wiskunde, techniek en taalvaardigheid belangrijke factoren in de oriëntering van de leerlingen naar deze studierichting. Bovendien is interesse hebben voor technologie en techniek een belangrijk pluspunt.

De studierichting

De leerling verwerft competenties met betrekking tot het onderzoek van de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken binnen het domein van de elektromechanische processen.

De leerling leert wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties.

Belangrijk hierbij is dat hij/zij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Hij/zij werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en wetenschappelijke modellen. De leerling leert hoe men machines en producten moet ontwerpen, voorbereiden en realiseren met behulp van professionele software en machines. In team leert hij/zij ook verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Wat daarna?

De studierichting elektromechanica is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs van één cyclus zoals een professionele bachelor binnen het domein van de elektromechanica. Er bestaan afstudeerrichtingen van automatisering, elektromechanica, klimatisering en onderhoudstechnologie. Voor erg gemotiveerde leerlingen is een master-opleiding tot industrieel ingenieur ook bereikbaar via een schakelprogramma. Een opleiding tot leraar secundair onderwijs mogen we zeker niet vergeten!  Leerlingen die niet willen verder studeren in het hoger onderwijs, kunnen een 7de specialisatiejaar volgen, waardoor ze hun kansen op de arbeidsmarkt enorm vergroten.

Leerlingen elektromechanica kunnen terechtkomen in onderhouds- , controle- en supervisiefuncties. Daarnaast zijn carrières in de openbare dienstverlening (politie, leger, expertisediensten,…) ook een mogelijkheid.

De lessentabel vindt u hier.