Industriële Wetenschappen

Welke leerling kiest voor Industriële Wetenschappen?

Leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf de basisoptie Industriële Wetenschappen volgde, heeft reeds kennisgemaakt met belangrijke aspecten uit deze studierichting. Elke gemotiveerde leerling kan instappen, welke de vooropleiding ook is, maar wiskundig-wetenschappelijke en technologische interesse, motivatie en voorkennis zijn een pluspunt.

De studierichting

De afdeling "Industriële Wetenschappen" heeft de bedoeling leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs, vooral op de technisch-wetenschappelijke richtingen, dit zowel in het universitair als in het hoger niet-universitair onderwijs.

De hoofdaccenten van deze studierichting liggen op het verwerven van competenties met betrekking tot een technologische en theoretisch-wetenschappelijke vorming die sterk wiskundig onderbouwd is. De leerling onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen. Hij/zij formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software.

Logisch vervolg in de derde graad:

Het is natuurlijk logisch dat je deze studierichting verder blijft volgen in de 3de graad. Het gestructureerd inzichtelijk en creatief denken en handelen, in het kader van het technologisch proces, staan centraal tijdens deze vorming.

Mocht deze studierichting na de 2de graad te zwaar blijken, dan behoort een overstap naar de 3de graad Elektromechanica op onze school tot één van de mogelijkheden.

Wat daarna?

Het is de bedoeling dat de leerling zijn/haar studies verder zet. Hij/zij heeft daartoe meerdere mogelijkheden in bachelor- en masteropleidingen van professioneel en academisch niveau. De keuze in de richtingen van de Ingenieurswetenschappen en Industriële wetenschappen liggen het meest voor de hand. Maar ook richtingen zoals architectuur behoren tot de mogelijkheden.

Het is vanzelfsprekend dat je elke vervolgopleiding die wetenschappen, techniek en wiskunde benadrukt, met een degelijke voorkennis kan starten.

De lessentabel vindt u hier.