VOET

Vakoverschrijdende Eindtermen (Voeten)

Scholen hebben ongetwijfeld altijd al veel meer gedaan dan louter te zorgen voor kennisoverdracht. Toch is het vooral de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat onderwijs als taak heeft: het nastreven van de totale vorming van de leerling als persoon en het voorbereiden van die personen op een leven in de moderne, steeds evoluerende maatschappij.

Onze school besteedt ruimschoots aandacht aan het omgaan met ICT. Daarnaast bereidt ze haar leerlingen voor op het concept van “levenslang leren” en leren we hun kritisch om te gaan met de overvloed aan informatie die hen via veel verschillende kanalen bereikt.

Daarnaast is er de steeds omvangrijker opvoedende taak: verdraagzaamheid in een multiculturele samenleving, drugpreventie, zelfrespect en burgerzin, democratie, milieuzorg,…

Deze opdracht is duidelijk geformuleerd in de zogenaamde “eindtermen” die “vakoverschrijdend” werken, vandaar de naam “vakoverschrijdende eindtermen”.

Deze “VOETEN” beslaan de volgende thema’s:
•LEREN LEREN: de leerlingen leren steeds zelfstandiger omgaan met de informatie die op hen afkomt, de kennis die ze horen te verwerken en de gepaste attitudes die ze nodig hebben om levenslang te leren.
•SOCIALE VAARDIGHEDEN: de leerlingen leren zowel op te komen voor zichzelf, als rekening te houden met de anderen. Dit leidt tot overleg, teamwork, motivering, relationele en andere vaardigheden…..
•OPVOEDEN TOT BURGERZIN: de leerlingen kennen hun eigen rechten en plichten in een samenleving, ze nemen verantwoordelijkheid voor de groep en respecteren anderen in denken en handelen.
•GEZONDHEIDSEDUCATIE: de leerlingen worden aangespoord tot gezond leven en worden weerbaarder gemaakt tegen risicogedrag.
•MILIEUEDUCATIE: de leerlingen leren zorg dragen voor hun directe omgeving en het milieu in het algemeen.
•MUZISCH-CREATIEVE VORMING: de leerlingen leren omgaan met allerlei uitingen van cultuur en kunst. Hun esthetisch vermogen wordt ontwikkeld via verschillende manieren van activiteiten aangaande literatuur, film, toneelvoorstelling, ….

Het realiseren van deze vakoverschrijdende eindtermen in het concrete schoolleven is uiteraard een werk van alle dag, dat door al de personeelsleden van de school wordt gedragen en op die manier ook alle leerlingen bereikt.